اون روزا ...............

اين صفحه نسخه ذخيره شده مطلب است. ( مشاهده نسخه اصلي )
  15 تير 1393

محسن

اون روزا ما

 دلي داشتيم واسه بردن

جوني داشتيم وا سه مردن

 كسي بوديم    كاري داشتيم    پاييزو بهاري داشتيم
تو سرا ما سري داشتيم    صبری و .......داشتيم
كسي اومد كه حرف عشق رو با مازد دل ترسوي ما هم دل به دريا زد
به يک درياي طوفاني دل مارفته مهماني
چه دوره ساحلش از دور پيدا نيست يه عمر راه و در قدرت مانيست
بايد پارو نزد وا داد با يد دل رو به دريا داد
خودش ميبردت به هر جا دلش خواست به هر جا برد بدون ساحل همون جاست
به اميدي كه ساحل داره اين دريا به اميدي كه اروم ميشه تا فردا به اميدي كه اين دريافقط شاه ماهي داره
به عشقي كه نمي بيني شباشو بي ستاره دل ما رفته مهماني به يك درياي طوفاني18 تير 1393

happy

قشنگه...:)


24 تير 1393

مهران

:)


30 تير 1393

abolfazl

© Iran Mobile Phone Information Network